Prenatale screening

Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de mogelijkheid om uw ongeboren kind te laten onderzoeken. 

Er zijn drie onderzoeken mogelijk:

Met de NIPT wordt bloed van de moeder onderzocht op de aanwezigheid van chromosomen van de placenta van de baby. Deze chromosomen zijn meestal identiek aan die van de baby zelf. Afwijkingen op chromosoom 13,18 en 21 (Syndroom van Down) kunnen met deze bloedtest opgespoord worden. NIPT is een wetenschappelijkonderzoek en hiervoor is een eigen bijdrage in de kosten. Meer informatie over NIPT op: https://meerovernipt.nl/.

De 13-weken echo is sinds september een nieuw uitgebreid onderzoek van de baby. Het is een wetenschappelijk onderzoek om te kijken wat de voor- en nadelen zijn van de 13 weken echo. Met deze echo wordt tussen de 12+3 en 14+3 dagen gekeken naar de afwijkingen die op die termijn gezien kunnen worden.  Deze wordt volledig vergoed. Meer informatie op: https://www.pns.nl/13-wekenecho.

Met de 20-weken echo (SEO) wordt onderzoek gedaan naar een open ruggetje, hartafwijking en andere lichamelijke afwijkingen bij uw ongeboren kind. De zorgverzekering vergoed dit onderzoek volledig. Meer informatie op: https://www.pns.nl/20-wekenecho.

Let op: niet alle aandoeningen (kunnen) worden onderzocht. Als uit prenatale screening blijkt dat de kans klein is dat uw kind Downsyndroom of een lichamelijke afwijking heeft, is dit toch niet uitgesloten. Ook kan het een andere aandoening hebben, die niet wordt ontdekt. De voor u belangrijkste vraag: 'Is mijn kindje gezond?' kan met de nu beschikbare testen nooit met volledige zekerheid worden beantwoord. Op de website http://www.rivm.nl/zwangerschapsscreening/ kunt u nog meer informatie vinden over prenatale screening.

De onderzoeken kunnen u misschien geruststellen over de gezondheid van uw kind. Maar ze kunnen u juist ook ongerust maken, en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u de onderzoeken wilt en of u daarna eventueel nog vervolgonderzoek wilt laten doen. Het vervolgonderzoek zal meestal uit meerdere echo's bestaan maar kan ook een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest betekenen. Dit zijn, in tegenstelling tot de NIPT, 13- en 20-weken echo, risicovolle onderzoeken waarbij de kans op een miskraam ongeveer 0.5-1% is. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek. Maar: eenmaal begonnen aan deze tests is het moeilijk stoppen, als de tests aangeven dat er een verhoogd risico zou zijn. Veel mensen ervaren het vervolgtraject als fysiek en psychisch belastend.

Bij de 1e afspraak zullen we met u bespreken of u meer informatie wenst over de bovengoenoemde onderzoeken. Als dit het geval is geven we u uitgebreide mondelinge toelichting. Dit is belangrijk en vereist om een goede keuze te kunnen maken. Verder ontvangt u een aantal folders waarin alles nogmaals duidelijk staat uitgelegd zodat u thuis kunt beslissen of u 1 of beide onderzoeken wilt doen. Bij de tweede controle kunt u dit dan kenbaar maken. Wij regelen de aanvragen voor deze onderzoeken voor u.

De 13- en de 20-weken echo vinden plaats in het Centrum Verloskundig Onderzoek Noord-Limburg (CVONL te Venlo). Dit centrum is een samenwerking tussen de 6 verloskundige praktijken in Noord-Limburg en gevestigd in het Geboortecentrum Venlo op laag 3. Een afspraak maken kan telefonisch op 077-3031920 of via de website met het inschrijfformulier. De NIPT is als bloedonderzoek met een buisje extra te bepalen als u het routine bloedonderzoek laat uitvoeren op route 11 (bloedafname) in VieCuri.

Praktijk Blerick (postadres): Averbodestraat 54 | 5921 ES Venlo