De spreekuren

De eerste afspraak is meestal rond 8-9 weken van uw zwangerschap en duurt ongeveer 45 minuten. De verloskundige maakt een echo en zal met u de mogelijkheden tot prenataal onderzoek bespreken. Tevens wordt een afspraak gemaakt voor de tweede echo rond 11 wkn, hierbij wordt de zwangerschapsduur defintief vastgesteld door middel van het meten van de baby. Voor het standaard bloedonderzoek dat bij elke zwangere wordt gedaan krijgt u een lab. briefje mee om dit in het Vie Curi ziekenhuis te laten prikken. Verder krijgt u informatie over voeding, roken, foliumzuur, kraamzorg e.d.

Bij de tweede afspraak vindt er een intakegesprek plaats, waarbij we onder andere vragen stellen over uw lichamelijk en geestelijke gezondheid en over ziekten en/of aangeboren afwijkingen die in de familie voorkomen. Deze gegevens worden naast alle controles vastgelegd op de zwangerschapskaart. Nadat alle gegevens compleet zijn krijgt u een uitdraai van deze kaart mee naar huis. Bij iedere volgende controle dient u deze kaart mee te nemen.
Het kan nodig zijn dat we in de zwangerschap een huisbezoek afleggen. Hiervoor is het ook noodzakelijk de zwangerschapskaart bij de hand te houden.

Verder worden iedere afspraak de volgende controles uitgevoerd: meten van de bloeddruk en gewicht, controle van de groei van uw baarmoeder en baby en het luisteren van het hartje. Vanaf ongeveer 28 weken kunnen we ook de ligging van uw baby bepalen. Daarnaast is er tijd voor het beantwoorden van vragen en/of uitleg van klachten.
In het begin zijn de controles om de 4-5 weken en dit wordt gedurende de zwangerschap vordert steeds vaker. Op het einde van de zwangerschap zijn de controles iedere week en na 39 weken zullen we de controle bij u thuis doen.

 

Praktijk Blerick (postadres): Averbodestraat 54 | 5921 ES Venlo