Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de verloskundige hulp van, of over bejegening door een van de verloskundigen, dan is het aan te raden eerst met de desbetreffende verloskundige daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het CBKZ. Deze organisatie voor onhafhankelijk klachtenmanagement is te bereiken via http://www.klachtverloskunde.nl

 

Praktijk Blerick (postadres): Averbodestraat 54 | 5921 ES Venlo