Aangifte

Aangifte van een geboorte moet binnen 3 werkdagen na de bevalling gebeuren. De dag van de geboorte telt mee. Indien u in het weekend bevalt moet u binnen 2 dagen uw kindje aangeven.  U doet aangifte in de gemeente waar uw baby geboren is.

Als u aangifte gaat doen moet het volgende worden meegenomen:

  • Een legitimatiebewijs.
  • Het trouwboekje of de papieren van de erkenning.
  • De naam van de verloskundige of arts die aanwezig was bij de geboorte van uw baby.
  • De volledige naam van uw baby en de geboorte dag en tijd.

Wij geven u na de bevalling een formulier waarop e.e.a. staat vermeld.

 

Praktijk Blerick (postadres): Averbodestraat 54 | 5921 ES Venlo