Kraambedcontroles

Nadat de bevalling is afgerond begint het kraambed. Dit zijn de eerste 8 dagen na de bevalling. In deze week zullen wij regelmatig een huisbezoek afleggen om te kijken hoe het gaat. Tijdens de bevalling bellen wij naar het kraamcentrum om een kraamverzorgster te regelen die assisteert bij de bevalling en die tijdens het kraambed de zorg voor moeder en kind op zich neemt. Zij zal bij bijzonderheden contact op nemen met ons.
Het kan zijn dat het noodzakelijk is dat uw zwangerschap en bevalling geheel wordt begeleid door een gynaecoloog in het ziekenhuis. Zodra u naar huis mag wordt een kraamverzorgster vanuit het ziekenhuis geregeld. De gynaecoloog zal u dan ook verwijzen naar ons voor de nazorg. In de zwangerschap mag u altijd al contact op nemen met ons om kennis te maken. Zodra u thuis komt na de bevalling zal de kraamverzorgster of het ziekenhuis ons bellen en zullen wij de kraambedcontroles verzorgen.

Tussen de 5e en de 7e dag van het kraambed zal er door een verpleegkundige van Geboortezorg Limburg het hielpikje en de gehoortest bij de baby gedaan worden. Dus ook als u bij een ander buro uw kraamzorg heeft geregeld komt een medewerkster van de Geboortezorg Limburg langs om deze testen te doen. Meer informatie over de hielprik en de gehoorscreening kunt u vinden op: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hielprik en https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gehoorscreening_bij_pasgeborenen.

De 8e dag van het kraambed is het in principe de laatste dag dat wij u bezoeken. De zorg voor de baby zal worden overgenomen door het consultatiebureau. Zij worden door de kraamverzorgster middels schriftelijke overdracht op de hoogte gebracht. Wanneer wij uw zwangerschap en bevalling begeleid hebben is er na 6 weken nog een nacontrole op de praktijk. Dan zullen we de zorg voor deze zwangerschap definitief afsluiten.

Praktijk Blerick (postadres): Averbodestraat 54 | 5921 ES Venlo