Bevalling

Wij kunnen uw bevalling begeleiden, als deze plaats vindt tussen de 37 en 42 weken van uw zwangerschap. Indien er sprake is van complicaties of indien de bevalling zich in een vroeger of later stadium aandient, dragen wij de zorg over aan de gynaecoloog en bevalt u in het ziekenhuis.

Als de zwangerschap voorspoedig verloopt, kunt u zelf de plaats van de bevalling kiezen. Dit kan thuis zijn of poliklinisch in een ziekenhuis ("de open verloskamer"). De beslissing kunt u elk moment maken, ook nog tijdens de bevalling. Voor ons is het belangrijk, dat u bevalt op een plek waar u en uw partner zich prettig voelen. Wij zijn van mening, dat dit laatste de bevalling ten goede komt. De meeste aanvullende zorgverzekering vergoeden een poliklinische bevalling zonder medische indicatie (vraag dit voor de zekerheid even na!).

 

Praktijk Blerick (postadres): Averbodestraat 54 | 5921 ES Venlo